Abonament 2019 STAWKI. Ile będzie kosztował abonament radiowo-telewizyjny w 2019 roku? KRRiT podała stawki na 2019 rok. Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu?

ABONAMENT 2019

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła ceny abonamentu radiowo-telewizyjnego na 2019 rok. Ile kosztować będzie korzystanie z telewizora, a ile z radia? KRRiT podała też kryteria, które zwalniają z opłaty abonamentowej.

Dobrą wiadomością jest to, że stawki za abonament 2019 nie wzrosną! Pozostaną one na tym samym poziomie co w 2018 roku.

ABONAMENT 2019 MIESIĘCZNE STAWKI

 • Miesięczna opłata za telewizor - 22,70 zł
 • Miesięczna opłata za radio - 7 zł

Płacąc za kilka miesięcy z góry można liczyć na korzystniejsze warunki i niższą cenę.

ABONAMENT 2019 STAWKI

 • 2 miesiące - 44,05 zł
 • 3 miesiące - 65,35 zł
 • 4 miesiące - 88,05 zł
 • 5 miesiące - 109,40 zł
 • 6 miesięcy - 129,40 zł
 • 7 miesięcy - 152,10 zł
 • 8 miesięcy - 173,45 zł
 • 9 miesięcy - 194,75 zł
 • 10 miesięcy - 217,45 zł
 • 11 miesięcy - 238,80 zł
 • 12 miesięcy - 245,15 zł

Za radio stawki również pozostają bez zmian i wynoszą:

 • 39,90 zł za pół roku
 • 75,60 zł za rok

KTO JEST ZWOLNIONY Z PŁACENIA ABONAMENTU?

 • osoby mające ukończone 75 lat
 • osoby posiadające I grupę inwalidzką
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi
 • osoby pozbawione pracy
 • osoby mające prawo do zasiłku przedemerytalnego
 • osoby spełniające kryterium dochodowe (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 754 zł)
 • osoby mające skończone 60 lat, posiadające prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięczne 50% przeciętnego wynagrodzenia z ubiegłego roku

JAKA JEST KARA ZA NIEPŁACENIE ABONAMENTU?

Tutaj również nie doszło do żadnych zmian. Kara za niezarejestrowanie telewizora i niepłacenie abonamentu wynosi 681 zł.

gazetalubuska.pl/x-news

POLECAMY: